Vendredo, Novembro 26, 2021 - 20:44

Ĵus finiĝis en Parmo (Italio) la unua projekta kunsido de VERDEN, nova projekto financata de Eŭropa Unio (EU) kaj kunordigata de Universala Esperanto-Asocio.

Daŭripoveco estas grava temo en la nuntempa socio, kiun UEA jam plurfoje traktis, ekzemple kadre de Universalaj Kongresoj (UK) kaj fakaj eventoj. La Asocio kunordigis la pretigadon de la faka Gvidlibro pri la 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj, aĉetebla ĉe la Libroservo de UEA kaj elŝutebla el la retejo de la laborgrupo Esperanto por UN. En 2019 UEA ankaŭ starigis novan fondaĵon, Klimato, por kompensi karbon-emision p! ro la oka zigo de UK-oj (http://uea.org/alighoj/donacoj/co2).

La projekto VERDEN okazas kunlabore kun Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF), faka asocio aliĝinta al UEA, kaj Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI), faka sekcio de TEJO, kun la subteno de Parma Esperanto-Grupo kaj Flandra Esperanto-Ligo. Ĝi fokusiĝas pri internacia kunlaboro pri daŭripoveco kaj transporto.

Ĵaŭdo, Novembro 25, 2021 - 19:19

Niko, kune kun Liven Dek, prezentas la Infanlibron de la jaro 2021 en la ceremonio de disdono de premioj de la Belartaj Konkursoj de UEA , BK-Festo 2021.

Merkredo, Novembro 24, 2021 - 15:09


Kiel simbolon de agnosko pri la kontribuado de miloj da homoj al la Asocio dum 2021, UEA proponas kiel specialan jarfinan donacon la koncerton Yves Desrosiers: Nokta ŝoforo Vive ĉe Vimeo. La koncerto estas ekskluziva por membroj de la komunumo de UEA: ĉiuj, kiuj enkadriĝas en la kategorio de membro aŭ servo-uzanto de la Asocio (nome individua membro de UEA en 2021 aŭ 2022, dumviva membro, honora membro aŭ membro de la Honora Patrona Komitato de UEA, membro de Societo Zamenhof, ano de Alianco 365, patrono de UEA, patrono de TEJO, abonanto de Esperanto aŭ Kontakto aŭ aliĝintoj al la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, kun valida retadreso), devas esti ricevintaj privatan retpoŝtan mesaĝon de la Asocio kun ligilo al la koncerto kaj persona pasvorto. La mesaĝo dissendiĝis la 22-an de novembro 2021 je ĉ. 20h40 UTC, kun la titolo: Ekskluziva koncerto donace al UEA-membroj. Se iu ne ricevis ĝin, tiu kontrolu en spamujo aŭ kontaktu la 1-an Vicprezidanton de UEA, Fernando Maia Jr., per kontaktinformo ĉe Universala Esperanto-Asocio: http://uea.org/asocio/estraro. Se iu havas dubon pri kiu retadreso estas registrita ĉe UEA, tiu kontrolu http://uea.org/via.

Mardo, Novembro 23, 2021 - 20:09


La Amerika Komisiono de UEA speciale ofertas la prelegon "Logiko – ponto inter filozofio, matematiko, komputado kaj lingvo", de la akademiano Markos Kramer, el Bonaero/Dresdeno. Li estas gasto de la ĉi-monata kulturkunveno de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (EASP), federita asocio de Brazila Esperanto-Ligo (BEL).

La 27-an de novembro je 20h00 UTC:
https://eventaservo.org/e/ac6678

Kramer naskiĝis en Bonaero (Argentino) kaj kreskis ĉefe en Germanujo. Li studis matematikon kaj filozofion en Oksfordo (Britujo) kaj doktoriĝis en Bonno (Germanujo) pri temo, kiu ligas matematikan logikon kaj komputan lingvosciencon. Nuntempe li laboras en la Teknika Universitato de Dresdeno, esplorante la ligojn inter logiko-bazitaj metodoj por artefarita inteligenteco kaj la efektiva rezonado de homoj.

Li eklernis Esperanton en 2000 kaj, post aktivado en la Germana Esperanto-Junularo kaj TEJO, membriĝis en la Akademio de Esperanto en 2010. Krom verki plurajn esperantologiajn artikolojn pri diversaj temoj, li estas membro de la PIV-teamo, kiu okupiĝas pri funda prilaboro de tiu vortaro.

Mardo, Novembro 23, 2021 - 19:43

Nicola Ruggiero prezentas pecon el recenzo pri la romano "Kiuj semas plorante..." de Oldřich Kníchal kaj Éva Tófalvy. La recenzon faris Vilmos Benczik.

Dimanĉo, Novembro 21, 2021 - 22:56

Gražina Opulskienė

Certe multaj scias pri Baltiaj Es­pe­ranto-Tagoj, ĉar tio estas unu el la re­konitaj en Esperantujo aranĝoj. Ne mi­rinde, ĉar jam ekde 1959 ĝi okazas laŭ­vice en tri landoj: Latvio, Estonio kaj Litovio. Komence studentoj-esperantistoj ekhavis la ideon organizi tendaron por esperantistoj de Baltaj landoj. Ĉiujare la tendaroj laŭvice okazadis en iu bela natura loko de Latvio, Estonio, Litovio. La partoprenantoj dum tagoj ĉeestis prelegojn kaj kursojn, sed vespere sonis kantoj kaj gitaroj. KGB* ĉiam interesiĝis pri Esperanta aranĝo kaj ne ĉiam estis facile ĝin organizi, ofte esperantistoj devis ruzi por ricevi permeson de partiaj sekretarioj. Mirinda fakto estas, ke ekde la foraj sesdekaj jaroj el kunveno de junaj sovetaj esperantistoj la aranĝo evoluis al vera internacia evento. Kelkaj el la tiamaj or­ganizantoj ankaŭ nun fidele partopre­nas Baltiajn Esperanto-Tagojn! Multaj esperantistoj ne nur de Eŭropo jam spertis BET, sed multaj ankoraŭ ha­vas ĝin en sia revolisto aŭ devus ek­interesiĝi.

Vendredo, Novembro 19, 2021 - 21:45

Kaj Tiel Plu kantas kune kun Liven Dek "La kavaliroj". La kantotekston verkis Abel Montagut kaj Liven Dek, kiu ankaŭ komponis la melodion.
Ĉi originala kanto estis prove prezentita en la 38a Kataluna Kongreso de Esperanto okazinta en Àger.

Ĵaŭdo, Novembro 18, 2021 - 20:56
Merkredo, Novembro 17, 2021 - 22:15

La 10-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto okazos inter 3-6 Novembro 2022, en havenurbo Busano (Busan) de Koreio kun la temo "Novan Vojon por la Esperanto-Movado post Kronvirusa Krizo".

KAOEM de UEA okazigas la kongreson kun LKK el membroj de Korea Esperanto-Asocio. Detaloj pri la kongreso aperos unu post la alia, jutube, reteje kaj revue.

Volontuloj partoprenis en la faro de filmeto. Kaj vi ĝuas la kanton de Amira Chun je la lasta parto de tiu ĉi filmeto.

Apartan dankon al 부산관광공사, Busan Turisma Organizo, pro la aŭspicio.

Paĝoj