La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la decembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la decembra numero:
243 | Malferme: La Rezolucio de MondaFest'
244 | Universala Kongreso: Donante esperon: memoraĵoj el 2020
245 | Oficiala Informilo
246 | UEA: Ne nur EKO, ankaŭ la daŭrigo
247 | Alvoko al partopreno en la 72-a okazigo de la Belartaj Konkursoj de UEA, en 2021
248 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Ĉu reviviĝos ISAE?
249 | Persona invito al la IKU en Belfasto
250 | Post Malapero de la Nova Koronviruso en Wuhan
252 | MondaFest’: Revivigi la Virtualan Kongreson
253 | Afriko brilas: Ideo de senlima amikeco
254 | E@I festas sian 15-jariĝon – ĉu vi konas ĝian agadon?
256 | "Esperanto estas nobla afero"
259 | Eventoj: La Internacia «Retinario»
260 | Forpasoj
261 | Kotiztabelo de UEA por 2021
262 | Indekso-2020