Kulturo

Sabato, Oktobro 16, 2021 - 18:01

Ĉi infana kanto, estas parto de spektaklo nomata "Cuestión de pelotas" prezentita en la festivalo "OFF LICEU" en Barcelono.

Ĝi rilatas al centoj da miloj da infanoj ekspluatataj en diversaj partoj de la mondo.

Mardo, Oktobro 12, 2021 - 18:26

La teksto, verkita de Antonio Valén, ricevis la unuan premion en la branĉo "Kantoteksto" de la Belartaj Konkursoj de UEA 2021. La melodion komponis Liven Dek. Antero Ávila faris la harmonizon kaj la orkestradon.

Lundo, Septembro 27, 2021 - 12:01

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kunlabore kun la familio La Torre anoncas konkurson pri esplorlaboro en unu el la kampoj, en kiuj laboris la karmemora prezidanto de ILEI, Profesoro Mauro La Torre (1946-2010). En 2011 la Komitato de ILEI elektis profesoron Mauro La Torre honora membro de ILEI.

La esplor-kampoj estas:

• Aplikoj de lingvoteknologio al Esperanto kun rezultaj vortaroj aŭ pli ĝeneralaj lingvosciencaj pritraktoj
• Interkultura edukado per Esperanto
• Instruado de Esperanto kaj iloj por instrui Esperanton
• Perfektigaj kursoj por instruantoj de Esperanto

Dimanĉo, Septembro 12, 2021 - 18:01

Spektu la Koncerton de la Premiitoj en UEAviva (youtube.com/UEAviva): http://youtu.be/Eqru6imwOJc

Vendredo, Junio 25, 2021 - 00:44

La komisiono pri Ĝemelaj Urboj de
UEA kaj Espéranto-Francel


Post la dua mondmilito naskiĝis forta kontraŭmilita sento. Popoloj de­cidis lukti kontraŭ malamo kaj ran­koroj per sociaj kaj kulturaj in­terŝan­ĝoj. Evidentiĝis en la 1950-aj jaroj, ke la plej bona rimedo por teksi fortajn internaciajn rilatojn estas labori skale de la plej baza demokrata komunumo: la urbo.
La 30-an de januaro 1956 la urboj Romo kaj Parizo ĝemeliĝis kaj decidis ekskluzivigi tiun rilaton per jena fra­zo: “Nur Parizo dignas je Romo, nur Ro­mo dignas je Parizo”. Rememorinte tiun troigeman aserton, la Roma kaj Pariza Esperanto-kluboj decidis revivigi tiun specialan rilaton en junio 2020. Dume, pluraj aliaj urboj en la mondo subskribis ami­kecan kaj partneran kontrakton kun Parizo, inter kiuj Tokio (1982), Tel-Avi­vo (1985), Berlino (1987), Madrido (2000) kaj Dakaro (2011).
Unuavice ni organizis ĉiumona­tan retan babilrondon kies temoj estis di­versaj: vojaĝoj, kuirarto, hejmbestoj ktp. En majo 2021 okazos la 10-a ba­bilrondo. Pri la dato kaj ligilo eblos informiĝi per Eventa Servo.

Ĵaŭdo, Junio 10, 2021 - 21:22

Paulo S. Viana: Kelkminuta recenzeto pri la libro "Ĉiuj steloj etas nokte", pri mikronoveloj.

Sabato, Majo 22, 2021 - 22:17

Kajto prezentis la kanton Bela Marieto en la festo de disdono de premioj de la Belartaj Konkursoj de UEA en 2020.
La tekston kaj la melodion komponis Liven Dek. La muzikan aranĝon faris Kajto.

Vendredo, Aprilo 16, 2021 - 20:03

Spomenka Štimec

La bibliotekistino Karmen Delač-Petković el Maŝin-ŝipkonstrua Lernejo en Rijeka, la tria plej granda urbo de Kroatio kaj ĉefa haveno de la lando, ĉe la Adria Maro, de jam pli ol 35 jaroj organizas ekspoziciojn por siaj lernantoj en la menciita faka lernejo. En la jaro 2020, farante ekspozicion pri la holokaŭsto, ŝi ligis la temon al Lazaro Ludoviko Zamenhof kaj lia vivsorto – ja lia tuta familio pereis en la holokaŭsto. La familion Zamenhof ŝi prezentas sur pluraj tabuloj de tiu ekspozicio.

La Esperanto-Societo el Rijeka helpis ke la ekspozicio venu al Zagrebo: la prezidanto Boris Di Costanzo persone transportis la ekspoziciajn tabulojn de inter la du urboj, kaj ekde la 1-a de aprilo 2021 ili estas prezentitaj en la Biblioteko Vjekoslav Majer, en la zagreba urboparto Zapruđe, sub la prizorgo de la bibliotekstino Vesna Radošević, mem esperantistino. La ekspozicio restos en la biblioteko dum la monato aprilo 2021. La biblioteko per la ekspozicio kontribuas al la memoro pri la trarompo de kaptitoj el la koncentrejo Jasenovac la 22-an de aprilo 1945, kiam 600 el 1073 malliberigitoj klopodis fuĝi. Nur 117 el ili sukcesis saviĝi.

Ĵaŭdo, Aprilo 8, 2021 - 18:41

La 9-an de aprilo, estas la ducenta datreveno de la naskiĝo de la franca poeto Charles Baudelaire (https://eo.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire). Ĉe la libroservo de UEA haveblas lia La floroj de l' malbono (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3438).

Sabato, Aprilo 3, 2021 - 18:32


Okaze de la fondiĝo de HANEA en la jaro 2021, por vaste varbi Esperanton, kaj la movadon en Hanojo, HANEA organizas konkurson kun temo "Esperanto en Hanojo kaj Mi". Ni deziras ricevi subtenon, kuraĝigon de tutmonda esperantistaro por la Movado per via aktiva, entuziasma partopreno kaj diskonigo pri nia konkurso al viaj amikoj, konatoj, membroj. ktp

1. Regularo de la konkurso
- Konkursanoj: Ĉiuj civitanoj en la mondo, kiuj scias la vjetnaman kaj Esperanton
- Ĉiu konkursaĵo devas klare mencii: kompleta nomo, naskiĝdato, sekso, adreso, nacieco
- La konkursaĵo povas esti en la formo de respondaro, skribaĵo, poemo, kanto, video, fotaro, pentraĵo, ktp
- La limdato por konkursaĵoj estas antaŭ la 16a de aprilo 2021
- La rezultoj estos sendotaj al ĉiuj gajnintoj, publikigotaj rete kaj en la fondiĝo-ceremonio de HANEA, la 30an de Majo 2021.
- La respondoj estu sendotaj al la Organiza Komitato per:

Paĝoj