Vendredo, Aprilo 16, 2021 - 20:03

Spomenka Štimec

La bibliotekistino Karmen Delač-Petković el Maŝin-ŝipkonstrua Lernejo en Rijeka, la tria plej granda urbo de Kroatio kaj ĉefa haveno de la lando, ĉe la Adria Maro, de jam pli ol 35 jaroj organizas ekspoziciojn por siaj lernantoj en la menciita faka lernejo. En la jaro 2020, farante ekspozicion pri la holokaŭsto, ŝi ligis la temon al Lazaro Ludoviko Zamenhof kaj lia vivsorto – ja lia tuta familio pereis en la holokaŭsto. La familion Zamenhof ŝi prezentas sur pluraj tabuloj de tiu ekspozicio.

La Esperanto-Societo el Rijeka helpis ke la ekspozicio venu al Zagrebo: la prezidanto Boris Di Costanzo persone transportis la ekspoziciajn tabulojn de inter la du urboj, kaj ekde la 1-a de aprilo 2021 ili estas prezentitaj en la Biblioteko Vjekoslav Majer, en la zagreba urboparto Zapruđe, sub la prizorgo de la bibliotekstino Vesna Radošević, mem esperantistino. La ekspozicio restos en la biblioteko dum la monato aprilo 2021. La biblioteko per la ekspozicio kontribuas al la memoro pri la trarompo de kaptitoj el la koncentrejo Jasenovac la 22-an de aprilo 1945, kiam 600 el 1073 malliberigitoj klopodis fuĝi. Nur 117 el ili sukcesis saviĝi.

Mardo, Aprilo 13, 2021 - 20:03


La 53-a Malferma Tago (MT) de UEA kaj TEJO okazos virtuale partnere kun Vinilkosmo, sabaton la 17-an de aprilo 2021. La programo komenciĝos je la 13:00 UTC (detaloj sube). Se okazos modifoj, la plej ĝisdata programo troviĝos ĉe Eventa Servo: http://eventaservo.org/e/mt53. La evento okazos per Zoom (http://us02web.zoom.us/j/81764929633, pasvorto: la nomo de nia komuna lingvo per minuskloj) kaj ankaŭ estos elsendata per la jutubkanalo UEAviva. Ĉiuj bonvenas aboni la kanalon.

PROGRAMO (UTC)

13:00 Solena malfermo (Duncan Charters)
13:10 Prezento de Eurokka (Floreal Martorell)
13:15 Lingvoinstruado hodiaŭ / aŭ: Kiel usonaj entreprenistoj disvastigus Esperanton (Duncan Charters)
--- Muzika interludo
14:15 Niaj novaj agoj por disvastigi la idealojn kaj valorojn de Unesko per Esperanto (Trezoro Huang Yinbao)
--- Muzika interludo
15:00 Prezento de la ILEI-Kongreso 2021 kaj de la ILEI-Simpozio (Mireille Grosjean)
--- Muzika interludo

Dimanĉo, Aprilo 11, 2021 - 20:40


La ĉefa celo de Unesko estas kontribui al paco kaj sekureco en la mondo per kunlaborado inter nacioj per edukado, scienco, kulturo kaj komunikado. Per tio oni antaŭenigas universalan respekton al justeco, al la regado de leĝo kaj al homaj rajtoj, fundamentaj liberecoj kaj toleremo, kiuj estas konfirmitaj por la popoloj de la mondo, sendepende de raso, sekso, lingvo, aŭ religio, laŭ la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj. Unesko ankaŭ kontribuas al daŭripova disvolviĝo kaj protektado de endanĝerigitaj lingvoj. Por evoluigi la realigon de la celoj, ekde 1971 ĝis 2015, Unesko trifoje publikigis serion de Tutmondaj Raportoj pri Edukado kaj planas publikigi la novan raporton Futuroj de Edukado: Lerni fariĝi (Futures of Education: Learning to Become) en novembro 2021.

Por vaste kolekti ideojn kaj bone prepari la tutmondan raporton, Unesko fondis Internacian Komisionon pri Futura Edukado kun 17 altrangaj fakuloj el diversaj landoj, estratan de s-ino Sahle-Work Zewde, la Prezidento de la Federacia Demokrata Respubliko Etiopio. Unesko publikigis 1-minutan enketilon en 17 lingvoj, inkluzive Esperanton danke al la iniciato kaj traduko de Renato Corsetti.

Ĵaŭdo, Aprilo 8, 2021 - 18:41

La 9-an de aprilo, estas la ducenta datreveno de la naskiĝo de la franca poeto Charles Baudelaire (https://eo.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire). Ĉe la libroservo de UEA haveblas lia La floroj de l' malbono (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3438).

Lundo, Aprilo 5, 2021 - 17:41


UEA kaj TEJO organizas flankan eventon kadre de la Junulara Forumo de Ekonomia kaj Socia Konsilio (EKOSOK) de UN, kiu dekjariĝas en 2021. La evento nomiĝas “Lingvaj rajtoj kaj la junularo: Defioj kaj Oportunoj” kaj okazos rete mardon, la 6-an de aprilo 2021 je la 16:00-17:30 UTC, per Zoom. Ĉiuj detaloj ĉe Eventa Servo (http://eventaservo.org/e/lingvaj-rajtoj-kaj-junularo), kie oni bonvenas indiki sian partoprenon.

La evento temos pri lingvaj rajtoj: la fundamenta rajto, ke ĉiu individuo elektu sia(j)n lingvo(j)n por privata kaj publika komunikado. Esploroj indikas, ke efektive unu jaro da KOVIM-19-a pandemio ebligis al internaciaj instancoj kaj organizoj konstati kaj raporti pri misrespektoj kaj atencoj al fundamentaj homaj rajtoj – kaj lingvaj rajtoj ne estas esceptoj. La rapida interretigo de plejparto da profesiaj, edukadaj, personaj kaj sociaj agadoj malpozitive efikis sur tiaj rajtoj. Dum la KOVIM-19-a krizo, esploristoj substrekis, ke respondeculoj pri publiksano klopodu por diskonigi informojn diverslingve precipe por indiĝenaj komunumoj en la tuta mondo. Tiele, lingvaj minoritatoj estas malinkluzivitaj rilate al informoj altkvalitaj kaj ĝustatempaj. La celoj de la evento estas:

Dimanĉo, Aprilo 4, 2021 - 18:41


UEA gratulas al TEJO - Tutmonda Esperantista Junulara Organizo pro la mirinda evento, kiu montras kiel klere kaj serioze junuloj rilatas al sciencoj kaj Esperanto. Se vi volas konatiĝi kun IRIS, spektu: https://www.youtube.com/watch?v=DSBUYyGFD70 - kaj vizitu http://iris.tejo.org.

Sabato, Aprilo 3, 2021 - 18:56

Legu la numeron 8-an de la revuo VENTO, la sola en Esperantio kiu pritraktas flagsciencajn temojn. Vi povos legi ĝin senpage ĉe la jena adreso www.esperanto.ac/vento kie ankaŭ estas legeblaj pasintaj numeroj.
La revuo estas eldonata de Veksilologia Esperantista Tutmonda Organizo kun la kunlaboro de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo.
Se Vi ŝatas veksilologiajn (flagsciencajn) aferojn ĝuu la legadon.

Sabato, Aprilo 3, 2021 - 18:32


Okaze de la fondiĝo de HANEA en la jaro 2021, por vaste varbi Esperanton, kaj la movadon en Hanojo, HANEA organizas konkurson kun temo "Esperanto en Hanojo kaj Mi". Ni deziras ricevi subtenon, kuraĝigon de tutmonda esperantistaro por la Movado per via aktiva, entuziasma partopreno kaj diskonigo pri nia konkurso al viaj amikoj, konatoj, membroj. ktp

1. Regularo de la konkurso
- Konkursanoj: Ĉiuj civitanoj en la mondo, kiuj scias la vjetnaman kaj Esperanton
- Ĉiu konkursaĵo devas klare mencii: kompleta nomo, naskiĝdato, sekso, adreso, nacieco
- La konkursaĵo povas esti en la formo de respondaro, skribaĵo, poemo, kanto, video, fotaro, pentraĵo, ktp
- La limdato por konkursaĵoj estas antaŭ la 16a de aprilo 2021
- La rezultoj estos sendotaj al ĉiuj gajnintoj, publikigotaj rete kaj en la fondiĝo-ceremonio de HANEA, la 30an de Majo 2021.
- La respondoj estu sendotaj al la Organiza Komitato per:

Vendredo, Aprilo 2, 2021 - 20:10


Kadre de la Internacia Reta Interfaka Simpozio (IRIS) organizata de TEJO inter la 2-a ĝis la 5-a de aprilo 2021 okazas pluraj podiaj diskutoj pri scienca kaj faka agado, kiel anoncite en la marta numero de la revuo Esperanto.

Podia diskuto pri Scienca Agado okazos laŭ inicato de UEA dimanĉon, la 4-an de aprilo, inter 14:00-15:30 UTC. La Zoom-adreso estas https://huji.zoom.us/j/7508982919. La panelanoj estos Amri Wandel, estrarano de UEA pri Faka kaj Scienca agado kaj prezidanto de Akademia Internacia de la Sciencoj (AIS), Orlando Raola, estrarano de UEA pri Kulturo kaj Kongresoj, Wendel Pontes, prezidanto de ISAE, Francesco Maŭrelli, aktivulo de ISAE.

Paĝoj