Ĵaŭdo, Aprilo 1, 2021 - 21:03

Amri Wandel

La Monda Organizaĵo pri Sano (MOS; angle WHO) lanĉis Interretan kurson pri KOVIM-19 en 50 lingvoj, inter ili Esperanto. La Esperanto-tradukon iniciatis Adam Eng el Malajzio. Herman Deceunink iom reviziis ĝin kaj verkis ‘klarigan vortliston’ de Esperanto-tradukoj por la diversaj terminoj, pri kiu iom helpis A. Wandel k.a. MOS akceptis la Esperanto-vortliston kiel aldonan kursmaterialon, ĉar ĝi faciligas kompreni la kurson. La kurso estas senpaga, alirebla por ĉiuj kaj riĉigas la medicinan terminaron en Esperanto.
Kvankam temas pri profesinivela kurso pri la malsano KOVIM-19 kiu unuavice celas sanprofesiulojn, ĝi povas interesi ĉiun pro la gravaj vivsavaj konsiloj rilate al la kontaĝa koronviruso. Tiurilate menciindas ankaŭ scienca prelego de Ite Tytgat “Kiel detekti la viruson?”, filmeto en YouTube kaj la literatura konkurso INK (limdato la 20-a de junio 2021) pri la temo “KOVIM-19: Kiel ĝi ŝanĝis nin?” (diskutpanelo en YouTube, vidu apartan artikolon ĉi-numere).

Lundo, Marto 29, 2021 - 18:35


Aperis du libroj el la elektitaj kaj prilaboritaj materialoj de la 5a Interlingvistika Simpozio en la nova eldonserio ”Cross-linguistic and Cross-cultural Studies” de la Etnolingvistika Instituto de La Universitato Adam Mickiewicz en Poznano, Pollando.

1. The Role of Languages in Intercultural Communication / Rolo de lingvoj en interkultura komunikado / Rola języków w komunikacji międzykulturowej (2020)
2. The Intercultural Role of Esperanto / Interkultura rolo de Esperanto / Międzykulturowa rola esperanta (2021)

Ili estas troveblaj kaj elŝuteblaj en la retejo de la Eldonejo RYS (https://wydawnictworys.com) ĉe Novaĵoj https://wydawnictworys.com/category/nowosci
Kelkaj prelegoj de la simpozio rigardeblas en la Youtube-kanalo de la simpozio
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGDNhxSrlMB-_AHJnJumSq9k7Vvnf93Uf

Vendredo, Marto 26, 2021 - 13:51

Abonantoj jam povas elŝuti la aprilan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la aprila numero:

75 | Kelkaj demandoj al Rogener Pavinski
76 | Eventoj: La 9-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj 2021
77 | Poliglota Kunveno Rete 2021 – aliĝu kaj kontribuu

Mardo, Marto 23, 2021 - 15:18


La juĝkomisiono Grabowski anoncas specialan konkurson por gejunuloj kun la temo “La dudekaj jaroj, alia mondo?”. Povas partopreni ĉiu homo, kies aĝo ne superas 25 jarojn en la 1-a de januaro 2021. Konkursaĵoj povas esti literaturaj tekstoj de ajna ĝenro (poezio, prozo, dramo, eseo, k.a.) kaj longo, neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo. La komisiono povas aljuĝi unuan premion de 250 eŭroj, duan premion de 150 eŭroj kaj ĝis tri honorajn menciojn. Ĉiu konkursanto povas partopreni per ĝis tri kontribuoj. La konkursaĵoj estu senditaj podofo-formate al la sekretario de la komisiono komisiono.grabowski@co.uea.org antaŭ la 30-a de septembro 2021.

El la Gazetaraj Komunikoj

Lundo, Marto 22, 2021 - 17:35


La 106-a Universala Kongreso (UK) laŭplane devos okazi de la 17-a ĝis la 24-a de julio 2021 en Belfasto, Nord-Irlando, sub la temo "Paco kaj Konfido: universalaj valoroj" ( http://uea.org/gk/920). Ni kuraĝigas interesatojn aliĝi per nia reta aliĝilo: http://uea.org/kongresoj/alighilo - la dua favorpreza aliĝperiodo finiĝas la 31-an de marto.

Kvankam la pandemio ankoraŭ postulas de ni ĉiuj plej seriozan atenton, la nuna surloka situacio daŭre ebligas la okazigon de la 106-a UK, tiel ke ĝia preparado progresas. La Estraro de UEA kune kun la Centra Oficejo restas atentaj pri la evoluoj kaj akurate informos la aliĝintojn kaj la tutan komunumon pri la sekvaj decidoj pri la UK. Frua aliĝo de interesatoj gravas por taksi nombron de partoprenontoj kaj bonorde prepari ĉion. La sekva ĝisdatigo pri la kongreso okazos plej malfrue ĝis la mezo de majo

Merkredo, Marto 17, 2021 - 17:35

La jaro 2020 estis proklamita la Hodler-Jaro kun diversaj eventoj en rilato kun la centa datreveno de la forpaso de Hector Hodler (1887-1920), kiu fondis la Universalan Esperanto-Asocion (UEA). La Arkivoj Jura Brüschweiler (AJB), kunlabore kun Svisa Esperanto-Societo kaj UEA, volis konkludi tiun gravan jaron per aperigo de libro, kie la leganto malkovros informojn pri la vivo kaj la pensoj de tiu personeco, kiu profunde markis la Esperantistaron kaj la pacisman movadon de la komenco de la dudeka jarcento.

La libro havas 230 paĝojn kaj kostas en Svislando 36 CHF. La aŭtoroj estas sube prezentitaj. Ĝi entenas multajn bildojn, pentraĵojn, fotojn kaj manuskriptojn; ĝi entenas antologion, indekson, kaj abundajn fontindikojn. La libro estas mendebla en librovendejoj kaj per Amazon. La libro estas dulingva: en Esperanto kaj la franca. La tradukojn faris Mireille Grosjean.

Surbaze de ankoraŭ ne konataj dokumentoj la verko provas prezenti la vivon de Hector Hodler tra liaj pensoj kaj agadoj, de la junaĝaj lernejaj jaroj al la starigo de humanaj agadoj dum la unua mondmilito. Tiu eseo metas la junulon en la kuntekston, kie naskiĝis liaj unuaj ideoj, esploras profunde la demandon pri Esperanto, speciale en la rilato kun lia patro Ferdinand Hodler, aktualigas la sciojn pri la fondo de UEA kaj alportas novan lumon pri lia agado favore al la militkaptitoj.

Dimanĉo, Marto 14, 2021 - 00:30

En la lastaj jaroj UEA devis multe adapti siajn financojn al la mondaj evoluoj. Plej ofte oni aŭdas pri malkresko de enspezoj, ekzemple pro librovendoj aŭ pro la malalta rento ĉe investo kaj bankokontoj. Sed foje la adaptiĝoj de la Asocio sukcesas ankaŭ kreskigi la enspezojn. Tiel okazis pri la Ĝenerala Kaso, tiu esenca parto de la Spezokonto, kiu akceptas donacojn sub 3 700 EUR, kiuj ne havas alian pli specialan celon ol subteni la Asocion.

Historie, ĝis 2017, la Ĝenerala Kaso registris modestan jaran enspezon de kelkaj miloj da eŭroj. En la lastaj jaroj tamen tiu jara sumo forte kreskis, kun nova rekordo ĉiujare: en 2018, 12 535 EUR, kaj en 2019, 14 855 EUR. En la pasinta, pandemia jaro, la Ĝenerala Kaso ricevis la rimarkindan sumon de 30 097 EUR, pli ol duoble tiun ricevitan en 2019.

Tiun novan rekordon la Asocio ŝuldas al la iniciato Alianco 365; Societo Zamenhof; al diversaj klopodoj de la Ĝenerala Direktoro, Estraro kaj kunlaborantoj; al la Monda Festivalo de Esperanto kaj la Virtuala Kongreso; kaj kompreneble al siaj multaj membroj, kiuj malavare donacis al la Asocio, inter ili membroj de la Komitato de UEA.

Sabato, Marto 6, 2021 - 21:07

Okaze de la Interkultura Novelo-Konkurso (INK), UEAviva – la kanalo de UEA ĉe YouTube – elsendos la 13-an de marto je 15h00 UTC la panelon “KOVIM-19, kiel ĝi ŝanĝis nin?”. Dum la panelo la esperantistoj kaj sciencistoj José Antonio Vergara, Margaret Zaleski-Zamenhof kaj Amri Wandel diskutos pri la pandemio kaj ĝia influo en nia tutmonda socio, de la scienca kaj persona vidpunkto. Nicola Ruggiero, sekretario de INK, prezentos la konkurson, ĝian prezidanton François Lorrain kaj ĝiajn ĵurianojn, kaj respondos al la demandoj de la spektantoj. Paulo Sergio Viana legos novelon, kiu havas la pandemion kiel temon. Chelsea Moses kaj Marisol Soriano partoprenos la panelon kiel esperantistoj, kiuj lernis la lingvon dum la lasta jaro pro la socia izoliĝo. Oni povos spekti la panelon per UEAviva (https://youtu.be/j4Y-Yjpb0p0) aŭ rekte per Zoom (https://us02web.zoom.us/j/82400415623; pasvorto: "la nomo de nia komuna lingvo per minuskloj").

Vendredo, Marto 5, 2021 - 23:15


Fine de 2020, Revuo Kontakto aperigis sian 300-an numeron. Jen ĉiuj kovriloj ekde 1963 en unu sola bildo! Membriĝu en TEJO kaj ricevu Kontakton: https://www.tejo.org/membrigu-en-tejo/

Paĝoj