Lundo, Julio 5, 2021 - 14:57


Denove en 2021, kadre de la Virtuala Kongreso de Esperanto, ni okazigas virtuale la kongresan bankedon. Ni kune festu tiun ĉi universalan homan bezonon (manĝi) kiu mirinde provizas la eblecon plenumi paralele alian nepran bezonon de la homoj: la bezono je interhoma kontakto (kunmanĝi). UEA invitas vin ĉiujn partopreni la aranĝon “Kunmanĝado tra la Mondo”, okazonta merkrede, la 21-an de julio, 2021, 15:00-17:00 UTC.

La partoprenontoj montros al la cetera mondo kiel ili festas per manĝado de tipe lokaj aŭ festenaj pladoj en hejma etoso kaj ankaŭ kiel la manĝaĵoj estis preparitaj. La tutmondeco de la partoprenantaro en la Virtuala Kongreso donos la ŝancon sperti plej diversajn manĝaĵojn kaj manĝokutimojn. Ankaŭ ĉar en diversaj mondopartoj estos malsama horo, kelkaj matenmanĝos dum aliaj vespermanĝos kaj tio estas tute konvene, ĉar la tuta virtuala bankedo estos pli bunta kaj interesa.

Dimanĉo, Julio 4, 2021 - 14:50


https://vk.esperanto.net Lastaj tagoj! Ĉi-semajnfine estas la lasta periodo por aliĝi senpage al la 2-a VK kiel individua membro de UEA. Ne maltrafu: aliĝu nun! https://vk.esperanto.net Kaj diskonigu al viaj samideanoj!

Sabato, Julio 3, 2021 - 20:31


Kiel parto de la 2-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) denove okazos Oratora Konkurso por la junularo. Al la 2-a VK eblas aliĝi senpage kiel individua membro de UEA ĝis la 4-a de julio: http://vk.esperanto.net.

La Oratora Konkurso okazos laŭ du sesioj:

• funela sesio (malferma al ĉiuj partoprenantoj): ĝi okazos vendredon, la 16-an de julio, 13:00-17:00 UTC.
• finala sesio: la ĝis kvin plej elstaraj konkursantoj revenos sur la virtualan scenejon la 21-an de julio, merkredon, kadre de la 2-a VK, de la 15:00 ĝis la 16:00 UTC, por decidigi pri la ĝis tri premiotoj.

Vendredo, Julio 2, 2021 - 11:11

La Somera Esperanto-Studado (SES) estas semajna internacia lernejo de Esperanto por komencantoj kaj progresintoj, kun riĉa instrua kaj distra programo. Ĉi-jare SES okazas virtuale, de la 2-a ĝis la 11-a de julio, sub aŭspicio de UEA: http://ses.ikso.net. La malfermo okazos la 2-an de julio, je la 17:30 UTC, kun partopreno de la prezidanto de UEA, Duncan Charters. Ankoraŭ eblas aliĝi: http://ses.ikso.net/2021/eo/aliĝilo.

SES estas organizata de E@I ekde 2007. La aranĝo celas ĉiujn, kiuj volas eklerni aŭ plibonigi sian Esperanto-scion, lingve kaj kulture. Ĝi daŭras 8 tagojn. La fizikaj eldonoj enhavas ankaŭ ekskursojn kaj kunmanĝadojn, krom ĉeestajn koncertojn kaj artan programon. En 2022 ĝi estas planata por okazi fizike en Ĉeĥio.

La kursoj por 2021 estos pri instruado de la lingvo Esperanto, kun la instruistoj Marion Quenut (Francio, A2), Arina Osipova (Rusio, B1), Szabolcs Szilva (Hungario, B2), Tim Morley (Britio, B2) kaj Palma Csiszár (Hungario, denaska Esperanto-parolanto, C1).

Ĵaŭdo, Julio 1, 2021 - 18:58

Antaŭ 100 jaroj (la 4-an de julio) mortis Antoni Grabowski (n. 1857). Okaze de la centjariĝo de lia morto, dum la tuta julio la libroservo de UEA ofertas lian epokfaran tradukon Sinjoro Tadeo kun sesona rabato sendepende de kvanto:
https://katalogo.uea.org/?inf=2956

Merkredo, Junio 30, 2021 - 21:33


La Redakcio
Aperis la tria numero de La Kolombo de Paco. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Mardo, Junio 29, 2021 - 23:06


UEA kaj la Komisiono de UEA por Eŭropa agado petas vian helpon:

Helpu nin kolekti 3500€ por realigi Esperantan agadon fine de julio 2021, dum la junulara festivalo Polandrock. Tiu sumo reprezentas la minimuman kvanton por mendi la tendojn kun mebloj en prestiĝa loko de la festivalo. Jam la kvaran jaron UEA subtenas la agadon. Al ĉiu 1 € donacotaj, UEA aldonos 1 € el propra buĝeto, tiel ke organizantoj ricevos entute la sumon de 3500€, almenaŭ.

Ekde 2017 Universala Esperanto-Asocio subtenas, alvokas mondonacojn kaj helpas financi la projekton de Multkultura Vilaĝo Esperanto. Vi povas sendi vian donacon al UEA konto "Informado" (http://uea.org/alighoj/donacoj/informado), aldonante kiel komenton: "por Polandrock". Alternative eblas donaci per jena Paypal-ligilo.

Lundo, Junio 28, 2021 - 22:51

La retkurson "#forlaflatado: lernu prelegi en 10 simplaj paŝoj" eblas nun sekvi senpage laŭ oferto de UEA al la Esperanto-komunumo. La kurson preparis Leandro Abrahão, ano de la Komisiono de UEA por la Oratora Konkurso. Ĝia disponigo al la Esperanto-komunumo estas strategie al UEA cele al kapabligo de esperantistoj, pro kio la Estraro de UEA decidis aŭspicii ĝin. Parolarto estas aparte proksima de la lingva afero kaj estas studkampo speciale ligita al la historio de la Asocio, ĉar pri ĝi okupiĝis ekzemple prezidantoj de UEA kiel Ivo Lapenna, Humphrey Tonkin kaj Duncan Charters.

Dimanĉo, Junio 27, 2021 - 23:32

Abonantoj jam povas elŝuti lajulia-aŭgustan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la julia-aŭgusta numero:
147 | Malferme: La Lingvo kiel Promeso de Renkonto. Parolado de Marco Lucchesi
150 | Progreso plurkampa pluiras persiste
151 | ILEI-simpozio, Esperanto en universitataj medioj
151 | Pri la 54-a ILEI-Kongreso en 2021. 7 – 14 aŭgusto
152 | Afriko: Kio okazas en Tanzanio pri Esperanto-movado?

Paĝoj