Merkredo, Februaro 10, 2021 - 20:37
Dimanĉo, Februaro 7, 2021 - 16:43

Mireille Grosjean prezidanto de ILEI

2021 estas ĉe ILEI elektojaro. La nuna Estraro nombras sep membrojn. Ĝis nun almenaŭ tri estraranoj retiriĝas, ne kandidatiĝas por plua trijara mandato. Do la Elekta Komisiono devas trovi novajn membrojn por la gvida instanco de la Ligo.

La elektoj okazos rete kadre de la 54-a ILEI-Kongreso, kiu havos eble renkontiĝon en Kotonuo, Benino, sed havos tutcerte virtualan parton kun komitatkunsidoj. Tiu kongresa semajno komenciĝos la 7-an de aŭgusto 2021.

Se vi pripensas pri kontribuo al tiu valora laboro, nepre partoprenu la Duan Forumon de ILEI-gvidantoj, kiu okazos rete sabate la 6-an de marto. La evento aperas en www.eventaservo.org. Okaze de tiu Forumo vi povos ekscii pri la preciza laboro de prezidanto kaj vicprezidanto, du postenoj, kiuj bezonas novan respondeculon. Dua Forumo por ILEI-gvidantoj | Eventa Servo

Por demandoj aŭ sinproponoj bonvolu turni vin al la prezidanto de la Elekta Komisiono Aurora Bute Rumanio aura.bute@gmail.com.

Ĵaŭdo, Februaro 4, 2021 - 21:25


Elŝutu la voĉlegitan februaran numeron de la revuo Esperanto.
La tekstoj estas legitaj de volontuloj de pluraj landoj por
vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi
aŭskultan komprenon de Esperanto:
https://uea.org/revuoj/sono

Ĵaŭdo, Februaro 4, 2021 - 16:11

Alta tajdo kantas "Tero de paco". La tekston verkis Petro Palivoda kaj la muzikon komponis Antero Ávila.

Sabato, Januaro 30, 2021 - 19:21

Guilherme Fians kaj Orlando Raola Organizantoj de EK 2021

La organizantoj alvokas ĉiujn fakulojn, esploristojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en la Esperantologia Konferenco 2021, sub la aŭspicio de Universala Esperanto-Asocio (UEA) kaj de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED).

La 43-a Esperantologia Konferenco okazos kadre de la Kongreso de 2021 - depende de la cirkonstancoj, aŭ en Belfasto aŭ virtuale. Ĉiuokaze, ĝi pritraktos temon aktualan kaj gravan, kiu ankaŭ tuŝas la formaton de la konferenco mem:

“Defioj por lingvoj kaj komunikado en mondo virtuale kunligita"

La konferenca temo rekte rilatas al la nuna situacio de la mondo - t.e., virtualaj versioj de la Universala Kongreso, Esperanto-renkontiĝoj kiuj pli ofte okazas interrete, juna esperantistaro kiu plifortiĝas pro retaj lingvo-kursoj kaj, pli grave, lingvo-uzado kiu ŝanĝiĝas pro la fakto ke distanco ne same gravas kiam temas pri ne-vidalvida komunikado. Krome, ĉi tiu temo same bonvenigas esploristojn, kiuj analizas ĉeestan komunikadon en mondo ĉiam pli virtuala.

Ĵaŭdo, Januaro 28, 2021 - 19:28

Okaze de la nova jaro aĉetu kun sesona rabato korean poemaron Nova mondo kun sesona rabato, sendepende de kvanto.

Merkredo, Januaro 27, 2021 - 13:41

Bak Giwan, koreo, profesoro de la Esperanto-fako de Zaozhuang Universitato, Ĉinio

Mi ofte uzas la saĝtelefonan apon PreVo (Fakte PreVo uzas la datumojn de ‘Reta Vortaro’), kaj mi ege dankas la inventintojn de PreVo kaj Reta Vortaro. Mi kredas, ke tre multaj esperantistoj en la mondo ricevas helpon de ili. Antaŭ kelkaj jaroj, kiam mi vizitis Ŝtutgarton, Germanio, mi trovis, ke ankaŭ tie multaj esperantistoj uzas PreVo-n. Kredeble ankaŭ en Koreio troviĝus multaj ĝiaj uzantoj.

En ĝi (do, ankaŭ en Reta Vortaro) videblas unu vorto, kiu ne troviĝas en PIV, nome ‘Tekvondo’, kiu estas la esperantigo de korea luktarto ‘태권도’([tɛk’wəndo] latinigite ‘Taekwondo’). Mi tre ĝojas kaj dankas, ke ĝi aperigas kiel kapvorton la korean vorton Tekvondo. Mi esperas, ke poste pli multaj koreaj propraj vortoj esperantiĝos kaj disvastiĝos en monda Esperantujo.
Sed jen unu stranga kaj pripensinda afero! Temas pri la esperantigo de la angla litero ‘w’ (aŭ ĝia prononco [w]).

Lundo, Januaro 25, 2021 - 16:55

AKASI Humiko

Kunveno por aŭskulti karmemorajn melodiojn
La urbo Maĉida situas kvardek kilometorjn okcidente for de la centro de Tokio, Japanio. Dum la evoluo de japana ekonomio multaj laborantoj venis kun familianoj en la urbon Maĉida. Nun tie loĝas kvarcent tridek mil homoj.
Mi prezentos, kiel mi vivas en la kreskanta urbo.
Mi ekloĝis tie antaǔ 53 jaroj sur la monteto, kiu situas trans la parko Serigaja (kun la muzeo pri gravulaĵoj) unu kilometron, nordokcidente for de la stacio Maĉida. En la tempo, kiam mi translokiĝis en Maĉida, oni komencis ekspluati la teron de Maĉida, inkluzive de la kvartalo de mia domo sur la monteto kun sakuroj kaj arbetoj. Homoj ekloĝis iom post iom ĉirkaǔe de mia domo. La loĝantoj fondis ‘Komunumon de loĝantoj’ por vivi kunhelpante en aprilo de 1999.

Dimanĉo, Januaro 24, 2021 - 16:44

La 42-a numero de Esperanto en Afriko estas senpage elŝutebla per la jena ligilo:https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20n-ro%2042.pdf.

Paĝoj