Lundo, Novembro 26, 2018 - 23:57

Christoph Klawe
René de Saussure naskiĝis la 17-an de marto 1868 en Ĝenevo. Lia frato Ferdinand, renoma lingvisto, ne volis viziti “malseriozan” Esperanto-kongreson kaj instigis René lerni tiun lingvon.

Dimanĉo, Novembro 25, 2018 - 15:48

Christoph Klawe

Thomas Mann: La Morto en Venecio.
FEL, Antverpeno, 2015. 80 p.
Prezo ĉe UEA: € 7,20

FEL eldonis en 2015 reviziitan version de la traduko far Piet Buijnsters.

La germana nobelpremiita aŭtoro Thomas Mann (1875–1955) verkis la faman novelon en la jaro 1911.
Ĝi temas pri la lastaj vivsemajnoj de la protagonisto Gustav von Aschenbach, pro liaj meritoj nobeligita, socie altestimata aŭtoro el Munkeno, Bavario.

Sabato, Novembro 24, 2018 - 12:08

Joel Muhire,
el Rutshuru, Kongo D.R.

Estas memevidente, ke Afriko pa­ŝas progresen en la Esperanto-movado; por mi estas dubinde, ĉu ekzistas af­rika lando sen esperantistoj! Ĉu ta­men estas denaskaj esperantistoj en Af­riko aŭ homoj, kies ĉiutaga lingvo estas Esperanto? Ĉiuj respondoj es­tas: kompreneble, jes! Sed ne multaj, mia­opinie! Eble estas nur manpleno da tiaj homoj kaj familioj, en kiuj Esperanto estas ĉiutaga praktikaĵo; pri tio ĉi mi povas doni ekzemplon de Esperanto-fa­­milio, kiun mi konas: tiun de Hubert, kies edzino kaj gefiloj ĉeestas kurson en Solidareco Bona Volo (SBV-Rutoboko) en la urbo Goma!

Vendredo, Novembro 23, 2018 - 13:36

Kadre de la 104-a UK en Lahtio okazos la 72-a sesio de la Internacia Kongresa Universitato. UEA invitas pro­fesorojn, docentojn kaj personojn kun similaj kvalifikoj sendi proponojn pri prelegoj al la sekretario de IKU rete (amri@huji.ac.il) aŭ paperpoŝte: prof. Amri Wandel, 767 Makabim, IL-7179901 Modiin, Israelo. La proponoj alvenu plej laste la 31-an de januaro 2019.

Ĵaŭdo, Novembro 22, 2018 - 17:28

Fernando Pita
Elza Fernandes Pereira. Amdeklaro al Esperanto (Floroj el Koro). 1-a eld., San-Paŭlo: Plêiade, 2001. 122 p. 21 cm. ISBN 858579528X
Prezo ĉe UEA: € 8,10

Famekonata ene de Esperantujo es­tas la “Leĝo de Tonjo”, laŭ kiu ĉia konversacio inter esperantistoj ĉiam devojiĝas al... Esperanto! Ĉu specife diskuto pri la plej taŭga vorto, ĉu disputo pri la uzo (aŭ ne) de specifa frazkonstruo, ĉu pro alia demando, la kruda fakto estas, ke Esperanto estas la plej ŝatata, kelkfoje ununura, temo de esperantistoj!

Merkredo, Novembro 21, 2018 - 15:46

Martin Wiese estas konata sveda Esperanto-muzikisto. Li estis la ĉefa tekstverkisto kaj muzikkomponanto de la Esperanta rokbando Persone, partoprenis en Amplifiki kaj nun okupiĝas pri la propra muzika projekto Martin & la talpoj. Martin afable konsentis respondi al la demandoj de la redakcio.

Mardo, Novembro 20, 2018 - 09:45

Abonantoj jam povas elŝuti la decembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita:
https://uea.org/revuoj

Sabato, Oktobro 20, 2018 - 17:13

Abonantoj jam povas elŝuti la novembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita:
https://uea.org/revuoj

Ĵaŭdo, Septembro 20, 2018 - 14:05

Abonantoj jam povas elŝuti la oktobran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita:
https://uea.org/revuoj

Paĝoj