La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la januaran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la januara numero:
3 | Novjara mesaĝo de la prezidanto de UEA
6 | Esperanto en universitatoj: La 2-a Kuratora Konkurso por la Esperanto-Muzeo
7 | Kongresa Komuniko 1
8 | Intervjuo: Intervjuo kun Camilla Peruch
9 | Kulturo: Simbolo kaj ĝia sugesta forto
10 | AMO 2020 – de Aŭklando ĝis retlando
12 | Novaĵoj pri la KER-ekzamenoj
13 | Regularo pri la literatura premio “Akademia Laŭro”
14 | Afriko brilas: Premiero en Afriko
15 | Rete: Bitoteko renovigita
16 | Recenzo: Ne kredu ĉion, kion vi pensas
17 | El Gazetaraj Komunikoj de UEA: Esperantologio / Esperanto Studies inaŭguras novan serion
17 | UEAviva: VK 2020: Legantoj de la revuo Esperanto
18 | Edukado: Aperis Manlibro pri Instruado de Esperanto
18 | Landa agado: Pri la Esperanto-klubo en Tiĥvin
19 | Laste Aperis
20 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Kosma renkontiĝo kaj kultura trezoro en la reto
22 | Opinio: Soci-ekologie daŭripova UEA eblas, sed kiel?
23 | Forpasoj
23 | Oficiala Informilo