La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la majan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la maja numero:

99 | Malferme | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo
100 | Esperanto floras en Orienta Nepalo
101 | Edukado: Finiĝis la 2-a reta elementa Esperanto-kurso en Ĉinio
102 | ILEI: Nova formulo: Forumoj por ILEI-gvidantoj
103 | Eventoj: La 53-a Malferma Tago de UEA kaj TEJO
104 | Interlingvistikaj Studoj en AMU, Poznano (Pollando) 2021-24. Profesiiĝu pri esperantologio kaj interlingvistiko!
105 | Faka agado: Nova Internacia Esperanto-Arkivo celas konservi la originalan Esperanto-heredaĵon por la eterno
106 | Eventoj: PSI-eto = malgranda Paska Semajno Internacia
107 | Afriko brilas: Mallonge pri mi kaj muziko
108 | Kelkaj demandoj al Renato Corsetti
111 | AMO: AMO 72 – valora, sed pli faka ol landa
112 | Ĝemelaj Urboj: Ĝemelaj Urboj: Parizo, Romo… kaj via urbo?!
113 | Ekspozicio en Tiĥvin
114 | Laste Aperis
115 | Eventoj: IREK-8 dum 4 tagoj, en 5 lingvoj!
116 | Gazetara komuniko: 2021, la Jaro de Dante
117 | Recenzo: Mi stelojn jungis al revado
118 | Rete: Nova ret-versio de la vortarego
118 | Oficiala Informilo
119 | Forpasoj